LEIEBETINGELSER

Det å leie en hytte på fjellet er i tillegg til alt det hyggelige, også et ansvar om å ta vare på hytta å følge de punktene som er nevnt.

Hyttene våre er familiehytter hvor vi ønsker voksne ansvarlige personer som leietagere.

Velkommen til et hyggelig opphold.
Først litt om Stømhagaset 22

Hytter mottar ikke strømstøtte. Vær snille og begrense bruken av strøm. 

Vi har valgt å ha normalt strømforbruk 120 kWh pr. døgn strøm inkludert i leien. Tilsvarer over 43 000 kWh pr. år som burde være rikelig, da dette er mer enn dobbelt av normalt strømforbruk for enebolig i Norge.

Strøm har blitt en betydlig kostand for oss og har praktisk talt tatt bort fortjenesten vår ved å drive utleie av hytter. Vi har valg å kompensere med å ha rikelig tilgang på ved. Og vi setter stor pris på at dere fyrer med ved. Vedfyring er koselig og lager en behagelig varme. Pass på å fyre opp forsiktig, gi ovn og pipe tid til å bli varm før man legger på mere ved. 

På Torillstua har vi også valgt (i motsetning til flere) å holde boblebadet åpent. Strømutgiftene med dette er svært høye. Så hvis boblebadet ikke blir brukt i perioder, sett gjerne ned temperaturen. En fin huskeregel er at når man skrur opp gradene så varmer boblebadet ca 1 til 2 grader i timen. Så hvis det settes ned til 35 grader etter dere er ferdig med å bade settes det opp igjen til 38 grader 5 timer før bading. 1. GENERELT

Leiebetingelsene gjelder for leieavtaler som inngås med KAH Property og som gjennomføres av leietaker som da er juridisk ansvarlig for inngåelse av leieavtale på det tidspunkt bestillingen er mottatt av KHA Property. Opplysninger på nettsiden http://www.kahproperty.no og kahproperty.com er bindende. Det taes dog forbehold om at KHA Property kan endre opplysningene i etterkant av at leieavtaler er inngått dersom leietaker blir informert. KHA Property tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

2. SERVERING
Alle hytter leie ut på selvbetjent basis. Vi tilbyr matkasse ferdig i kjøleskapene (egne betingelser gjelder) Vi tilbyr også Catering fra våre samarbeidspartnere. Bestilles i god tid før ankomst. Alle tilleggstjenester må forhåndsbetales.

3. BESTILLING & BETALINGPROSESS

3.1
Bestillinger for leie som gjenomføres via vår nettside, (kahproperty.no/kahproperty.com) eller via 3. part leverandør som booking.com, airbnb mfl. telefonisk eller pr. e-post vil alltid bli bekreftet med en ordrebekreftelse som bekrefter bestillingen på e-post adressen som er registrert i bestillings skjema.
Ved betalingsoverføring fra konto:
Leietaker mottar betalingsinformasjon og en link til KAHproperty.no hvor all praktisk informasjon og leiebetingelsen står. Ved å fullføre betalingen bekreftes også at "leiebetingelser, veiledning for bruk av boblebad (hvis dette er bestilt)" er lest. Leietaker må selv påføre eget navn og ordrenummer i meldingsfeltet ved betaling. Bestiller er ansvarlig for å sjekke om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen, spesielt ankomst- og avreisedato, bestilte tilleggstjenester og leiebeløp.
Ved bestilling via e-post eller telefonisk:
50% av leie betales ved leiereservasjon, 50% (resterende) betales 8 uker før leiedato. Ved manglende innbetaling kanselleres bestillingen automatisk og leieperiode settes som ledig for booking. Sluttvask, tilleggstjenester (sluttvask, sengetøy, håndklær mm.) må være disponibelt på KAH Property sin konto 3 dager før ankomst.

3.2
Leietaker skal være fylt 30 år for å kunne bestille/inngå avtale med KAH Property. Minst 50% av personene som skal bo på hytten skal være fylt 30 år. Dette skal opplyses om ved bestilling og er et krav at aldersgrensen er oppfylt for å få tilgang til hytten. Utleier kan fratre avtalen hvis kravet ikke er oppfylt. For familier og bedrifter kan det gjøres det unntak etter avtale.

3.3
Depositumet må være disponibelt på KAH Property sin konto 3 dager før leiestart. Aktivering av bom til området og kode til inngangsdør sendes i e-post når depositum og alle betalinger er betalt i sin helhet.

4. LEIEBELØP
Leiebeløpet inkluderer strøm* (se punkt 11). Leiebeløpet inkluderer ikke rengjøring, sengetøy, håndklær, barnesenger/barnestoler, toalettpapir, rengjøringsmiddel og lignende. Vask er obligatorisk og utføres av profesjonelle. Obligatorisk utvask til gjeldende avtalt pris gjelder for alle korttidsleieavtaler hvis ikke annet er avtalt. Som tillegg kan sengetøy og håndklær bestilles til gjeldende priser. Det befinner seg en barnestol i hver hytte og vi har en barneseng tilgjengelig som avtales ved behov.

5. DELTAKERANTALL OG ANKOMST
Antall gjester skal ikke overstige antallet som står i ordrebekreftelsen. KAH Property forbeholder seg retten til å si opp enhver leieavtale med hensyn til brudd på denne betingelsen, hvoretter leiegjester må forlate eiendommen umiddelbart, uten refusjon. Leieperioden gjelder fra første leiedag kl. 18.00 til siste leiedag kl. 11.00, så sant intet annet er skriftlig avtalt. Ankomst skal skje på leieperiodens 1. dag innen kl. 20.00, såfremt intet annet er avtalt. Evt. annet ankomsttidspunkt skal i god tid innen ankomsten avtales.

6. AVBESTILLING

6.1
Ved avbestilling av bestillinger gjort via 3. Parts leverandører som booking.com, Airbnb, med flere:
Leiebetingelsene til benyttet 3. Partsleverandør er til enhver tid gjeldende.

6.2
Ved avbestilling av bestillinger via vår nettside og/eller kahproperty.no - 8 uker eller tidligere - før leieforhold starter tilbakebetales/refunderes leiebeløpet minus en administrasjonskostnad. Ved avbestilling mindre enn 8 uker før leieforholdet starter ytes det ikke refusjon eller tilbakebetaling.

7. DEPOSITUM OG SKADER
7.1
Hyttene våre er store og har plass til mange gjester. De er godt utstyrt med mange fasiliteter. Vi har derfor et variabelt depositum avhengig av flere faktorer i bestillingen. Depositumet dekker skader på hytten, inventar, ekstra vask, opprydding ute og inne, oppmøte av representant ved bråk ol.
Det er svært viktig for oss at hytten en godt rengjort og klar når gjester kommer. Det er kun avsatt begrenset tid til rengjøring. Så hvis uhellet er ute og du ikke kan erstatte en ødelagt gjenstand eller en skade, gi oss beskjed slik at den kan erstattes eller repareres for glede for fremtidige gjester og eierne av eiendommen.
Depositumet vil bli returnert i sin helhet dagen etter eiendomsinspeksjonen og eventuelle justeringer som er nødvendige for skade, brudd eller på annen måte. Vennligst informer oss om skader eller annet som oppstår under oppholdet. Hvor skader har oppstått som et direkte resultat av at leietakere misbruk av eiendommen, forbeholder KAH Property seg retten til å kreve leieren direkte for denne skaden, og leien vil bli avsluttet med øyeblikkelig virkning.

7.2
Ved skadetilfeller er leietaker forpliktet til å kontakte KAH Property umiddelbart samt betale egenandel på KAH Property sin forsikring og evt. dekke a ndre skader som forsikringen ikke fanger opp. Leietaker er ansvarlig for person eller tingskade under leietiden, noe han allerede er­ eller kan bli forsikret mot gjennom normal ansvarsforsikring. Hytten følger ikke boligstandard og man må være særlig påpasselig med barn både i og utenfor hytten. KAH Property frasier seg ethvert ansvar i leiefoldet og foreldre er selv ansvarlig for fallskader eller andre skader som skjer med leietakere eller besøkende i leieforholdet både ute og inne i hytten. Ved reklamasjon ifm skade i/på hytten skal leietaker informere KAH Property så snart det er mulig men innen 24 t og bli enig om en frist til å rette skaden tilfredsstillende. Hvis leietaker reiser fra hytten uten å ha reklamert innen fristen, bortfaller mulig reklamasjonsretten og KAH Property kan ikke pålegges noen erstatningsansvar. Skader som oppstår etter at leieoppholdet er fullført, men som oppstår pga at vinduer eller dører ikke er låst faktureres avhengig av skadens omfang, minimum kr 2000,-

7.3
Overtredelse av bestemmelser om røyke- og husdyrforbud kan medføre en renholdsavgift fra kr 3.500. Evt. ekstra rengjøring av hytten innvendig medfører en ekstra rengjøringavgift fra kr 1.500,-. Det samme gjelder for evt. forsøpling utenfor hytten. Dette gjelder spesielt hvis det er tilgriset med røyk-, snusrester, tomme bokser o.l. ute på hyttens eller hyttens naboområde. Vi har hatt problemer med brukte posjonposer med snus både ute og inne i hytta og sigarettsneiper runt om ute. Det er lite hyggelig for våre neste gjester. Vi trekker fra kr 100 pr. stk i depositum. Ekstra rengjøring av Jacuzzi kan faktureres med tilsvarende beløp kr 1.500,-. Henting, bringing, frakting, montering, rigging og organisering faktureres i tillegg.

7.4
For rengjøring gjelder obligatorisk vask til fastsatt pris. For leieavtaler som strekker seg lenger enn uke/midt uke/weekend kan annet avtales. Obligatorisk vask av hytten omfatter ikke grovrengjøring inne og ute. Ekstra vask eller annen nødvendig opprydning/rengjøring som ligger utenfor det normale vil faktureres leietaker i etterkant.

8. HUSREGLER
8.1
Leietaker forplikter seg til å følge hytte-/ordensreglementet som gjelder i hyttene. Ved brudd på dette reglementet kan juridisk leietaker bli erstatningsansvarlig for evt. tap eller skader som er blitt påført personer eller objekter. Leietaker er forpliktet til å behandle hytten på en omhyggelig og behørig måte, idet han hefter for alle skader som han eller ledsagende personer måtte forårsake på hytten, innbo og tilhørende utstyr, som f.eks. på møbler, tv, service, jacuzzi etc.

For at vi skal ha et best mulig innemiljø for alle våre gjester og allergikere har vi skofrie hytter. Hvis det er et behov for sko inne anbefaler vi å ta med innesko eller tøfler.

8.2
Leietaker kan ikke bruke hytten til annet enn det som er avtalt ved bestilling (normalt sett er dette som bruk av fritidsbolig/møtelokaler/overnatting for bedrifter) og tillater ikke å sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg eller karbad/stamp på hyttetomten.

8.3
Møbler, TV, stereoanlegg, bord, benker ol. skal ikke flyttes på eller om-møbleres. Møbler som befinner seg inne i huset skal ikke benyttes ute. Utemøbler skal ikke benyttes inne i huset.

8.4
Leietaker plikter å holde et lavt støynivå mellom kl 23:00 - 08:00. Grovt brudd på allmenn ro kan medføre utkastelse før leieperiodens slutt. Kostnader KAH Property har i forhold til dette bli fakturert juridisk leietaker. Utleier har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom leietaker eller med reisende opptrer forstyrrende, gjør skade på hytten eller området rundt, samt om hytten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må leietaker med selskap umiddelbart forlate hytten, uten at leiebeløpet tilbakebetales.

8.5
Hvis gassgrill benytets skal denne kun benyttes til grilling av mat. Grillen rengjøres etter bruk. Gass til normal grilling er inkludert. Vi sjekker gassbeholdningen før leieforholdet slik at det skal være rikelig til oppholdet. Skulle likevel beholderen bli tom kan denne byttes konstandsfritt hos Nærbutikken Uvdal. Grille skal rengjøres etter bruk slik at denne er klar for neste leiegjest. Grill er kun tilgjengelig i sommersesongen.

8.6
Det har aldri vært røyket inni våre hytter. Vi ønsker å fortsette med dette. For posjonsposer med snus og sneiper se eget punkt 7.3

8.7
Det er tillatt med hund i våre hytter. Men dette må avtales skriftlig og det må opplyses hvilken hunderase sammen med bestillingen. Hund skal ikke være i sofaer eller i senger. Puter og lignede skal ikke benyttes som hundeseng. Skulle det likevel forkomme må vi desverre trekke fra kostnader til rengjøring evt. rens fra depositum. Hvis det er hundehår ber vi om at dette støsuges nøye ved utsjekk.

8.8
Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer utleier en omkostnings avgift tilsvarende skaden, imidlertid minst kr 5000. Utleier forbeholder seg retten ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne leietakers eiendeler og har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander. Eventuell tvist vedrørende leieforholdet skal løses i minnelighet ved oppnevnelse av en objektiv person som begge godtar, hvis ikke skal tvisten løses i Nesbyen tingrett.

9. UTSJEKK
Siste leiedag før avreise
- Leietakere rydder hytta og ser over at alt ser riktig og og at alt fungerer.
- Hundehår støvsuges/fjernes. 
- Rydder kjøkken og tar kjøkkenoppvask. Oppvaskmaskiner settes på slik at alt er ferdig når vaskeselskapet ankommer.
- Tømmer kjøkkenskap, kjøleskap og fryseskap.
- Tar med søppel og kast det i en av kommunens grønne kontainere.
MERK! Kast ikke søppel i naboenes private søppeldunker.
- Sjekk at all døre og vinduer er lukket og låst.
- Alle varmeovener sette på 10 grader (vinter ) Elle skrus av (sommer)
- Sjekk soverommene for gjenglemt. Desverre er det mange som glemmer ting.
Husk! Skader, små eller store SKAL meldes til KAH Property senest innen kl. 11:00 påfølgende dag direkte til KAH Property på telefon eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å legge ved bilder av skader som dokumentasjon.

10. BRUK AV INTERNETT
Når det gjelder bruk av Internett eller internettrelaterte tjenester er hovedleietaker juridisk ansvarlig for alle øvrige leietakere i reisefølget og skal påse at i hele leieperioden skal alle i reisefølget til enhver tid følge gjeldene lovgivning når det gjelder bruk av internett. Nedlastning av ulovlige materiale eller opphavrettighet beskyttet materiale er strengt forbudt. Ved brudd på gjeldende lovgivning eller bruk som fører til sperring av ip-adresser til utleiested vil saken bli poilitianmeldt og det vil bli vurdert erstatningsak.

11. STRØM
Det er stort fokus på bruk av strøm i dag og vi ønsker at våre gjester skal ha et bevisst forhold til fornuftig bruk av strøm også når dere er i våre hytter. Strømmen som brukes skal betales og med dagens strømpriser er dette allerede en betydelig kostnad. Vi vet at våre gjester er fornuftige og vi har derfor valge å inkludere normalt forbruk av strøm i leieprisen. For de aller fleste av våre gjester vil da strømmen være helt inkludert. For de av våre gjester som ønsker å sove med vinduet åpent og varmeoven på fullt, vil de få det gjelder, måtte betale for det. Rett og rimelig mener vi.

Slik fungerer det:

Vi har valgt å ha normalt forbruk 120 kWh pr. døgn strøm inkludert i leien. Tilsvarer over 43 000 kWh pr. år som burde være rikelig, da dette er mer enn dobbelt av normalt strømforbruk for enebolig i Norge.

Forbruk over 120 kWh faktureres med kr 5 pr. kWh (inkludert arbeidet med å regne dette ut,  lage og sende dokumentasjon)

Hytter har vesentlig dyrere strøm enn eneboliger og leiligheter. Vi mottar heller ikke strømstøtte. Dette merkes spesiellt godt på hytter og er en utfordring da hytter har ikke samme krav til standard som boliger.  Vi har lagt til rette for dette som best det er mulig og vi har nå tilgang til forbruk i hyttene med kontinuerlig strømavlesning fra vår strømleverandør. Vi har mange års erfaring med utleie og vi har mye brukerdata på hva normalt strømforbruk i hyttene pr. dag og pr. person.


11.1 Elbil

Det er fristende å lade bilen når man kommer til hyttene etter en lang kjøretur. Vi arbeider med å få ladestasjoner til elbil på hyttene men dette er pr. dd ikke klart. Vi henviser til flere ladestasjoner i nærområdet.

Med dagens strømmåler får vi et umiddelbart varsel om unormalt høyt strømforbruk fra våre hytter. En representant kommer da innom hytten det gjelder for å sjekke om det er en feil eller for å finne årsaken til hva som har utløst varselet. Skyldes dette gjester som lader elbil med skjøteledninger ut gjennom vinduer eller lignende anses dette som et grovt brudd på leiebetigelsene for leie av våre hytter. Grovt brudd, ved å sette liv, helse og eiendom i fare ved brann, gir grunnlag for å si opp leieavtalen umiddelbar virkning. Hytten det gjelder må da forlates der og da uten noen tilbakebetaling eller kompensasjon fra utleier. Vi kan ikke forstå at enkelte gjester tar denne risikoen og ikke anser alvorligheten av at hele hytten kan brenne til grunnen med de konsekvenser det kan medføre. Merk at hovedleietaker er direkte ansvarlig for skader eller brann som oppstår som følge av brudd på leiebetingene.

Halvorstua:
Det en en dobbelt utekontakt som kan benyttes til lading av 1 stk elbil. Det må ikke under noen omstendighet kobles til 2 samtidige ladinger fra denne kontakten. Lading av 1 stk elbil skal gjøres med forsvarlig godkjent utstyr og med den effekt som er godkjent av myndighetene. Når EN utekontakt er benyttet til elbil kan ikke bobil eller campingvogn eller annet elektrisk utstyr (med unntak av utelampe) kobles til utekontakt i tillegg. 

Torillstua:
Det er pr. dd. ikke mulighet for lading av elbil.


12. BOM - Torillstua og Betalingsbom - Smådlveien.
Det er veibom inn til Torillstua. Send oss telefonnummer på de som kjører bil så legges de inn i vår automatiske bom. Når bommen skal passeres så ringer dere enkelt et mobilnummer. bommen går da opp. Dette er kostandsfritt og ubegrenset antall biler.

Smådølvegenyoupark
Betalingsbom på Smådølveien. Denne veien er en privat vei hvor vi betaler kr 95,- for å kjøre gjennom. Pengene brukes til å holde veien i orden og vi ber om forståelse for dette. Vi tilbyr våre leietakere å legge inn 2 bilnr. som kan kjøre kostnadsfritt gjennom bommen. For å få dette til må vi ha tilsendt bilnummer det gjelder 36 timer før ankomst.

Andre passeringer må betales av leietakere. For å betale passeringer enklest mulig og uten ekstra kostnader. 
- Gå inn på Youpark.no - Søk med ditt bilnr. - Betal passeringene med Vipps.
13. ANNET
Vær oppmerksom på at været skifter fort på fjellet. Man må ta forhåndsregler om fremkommelighet med bil. Underkjølt regn forekommer hyppig i vintermånedene. Spesiellt på småveiene kan is og snø tine i varmegrader på dagtid for så å bli til is igjen på ettermiddag/kveld. Ta med knipetak/kjetting hvis du kjører med piggfrie dekk og/eller er usikker på vær og kjøreforhold. Ha gjerne med en liten pose med sand. Det tar ofte lang tid fra vi bestiller brøytebil/strøbil til den kommer. Og noen timer etter det er strødd er sanden borte og det må strøs på nytt. Vi prøver selvsagt å tilrettelegge for så gode kjøreforhold som det er gjennomførbart. Er du usikker på om du kommer frem så stopp bilen å gå litt bortover veien for å se an forholdene. Det kan være vanskelig å snu bilen når du har begynt å kjøre på stikkveiene. Kjører du deg fast gjelder vanlig veitrafikkregler og hvis uhell skulle oppstå, anbefaler vi benytte vanlig veiredningstjeneste. Strøm er inkludert i leieforhold og avtales separat for langtidsleieforhold. Vær oppmerksom på at hvis alle varmekildene settes på samtidig sammen med varmtvannstank, stekovner, kokeplater og boblebad vil det belaste anlegget slik at i værstefall kan sikringer ryke. KAH Property kan ikke holdes til ansvar/erstatningspliktig overfor leietaker ved strømbrudd, vannmangel, vannmangel som følge av overforbruk hvor vann kommer fra brønn som dekker normalt forbruk, problemer med Internet, TV-signaler eller annen drift/driftsstans utleier ikke rår over.

14. PERSONVERN
Ved å bestilling samtykker leietaker at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig leietaker/gjesteadministrasjon der utleier har tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker eller for å administrere og behandle eventuelle skader og lignende.

15. FORCE MAJOURE
Utleier kan ikke klanderes eller stilles til ansvar for avbrudd i leieforhold dersom overnattingsstedet ikke kan benyttes ved krigshandlinger, naturkatastrofer, epidemier/pandemier, endring av bestemmelser i lovgivning eller offentlig vedtak i medhold av lover/pålegg, markedskonflikter, innbrudd, brann, brudd i vann/ energi tilførsel, fremkommelighet som følge av vær eller stengte veier eller andre omstendigheter som utleier ikke rår over, og heller ikke kan forutses som er til hinder for at leieforhold kan gjennomføres, såkalt force majoure.

16. TVISTER
Ved forståelsen av ovenstående leiebetingelser skal uansett nasjonalitet på leietaker norsk rett komme til anvendelse. Vernetinget er i Nore og Uvdal. Hel eller delvis ettertrykk av KAH Property sitt materiale på nettsider eller skriftlige dokumenter er ikke tillatt uten tillatelse fra KAH Property.
Gjelder kun hytter med utvendig boblebad
VEILEDNING FOR BRUK AV BOBLEBAD

Før dere skal prøve boblebadet første gang. Les nøye gjennom denne veiledningen. Dere vil da garantert få en bedre opplevelse av badet samt at badet blir trygt gjennomført.

VIKTIG 1 !!!
GLASS, FLASKER KOPPER, KRUS OG ALT SOM LIGNER PÅ DETTE OG ER KNUSELIG SKAL IKKE BENYTTES I BOBLEBADET. DET FINNES EGNE MELANIN GLASS PÅ EN EGEN HYLLE PÅ KJØKKENET. VÆR SNILL OG RESPEKTER DETTE.
Hvis man benytter glass eller noen annet knuselig i badet og er uheldig så knuser dette vil det bli glasskår i vannet. glasskår er umulig og se i vannet og kan foresake skade både på badende og på det makeniske i badet. Noe som kan bli svært dyrt ved reparasjon. Vannet må byttes og rengjøres svært nøye. Ved øvrige skader på badet må dette repareres. Alle kostnader for dette vil bli trukket fra depositum og hovedleietaker vil være ansvarlig for kostnader utover hva depositumet kan dekke. Så det er svært viktig og følge denne regelen. 


VIKTIG 2 !!!
DUSJ OG VASK KROPPEN GRUNDIG MED SÅPE UTEN BADETØY FØR ALL BADING!
Hvis man ikke dusjer og vasker kroppen skikkelig vil det bli gul/brunt vann. Vannet må da byttes, det tar 10-15 timer før det nye vannet blir varmet opp, noe som medfører at neste leietaker mister 1 døgn med bruk av badet. Ved refusjon til neste leietaker for tap et ett døgn vil denne kostnaden bli trukket fra depositum. Kostnader til rengjøring og bytte av vann vil i tillegg bli trukket fra depositum. Så det er svært viktig og følge denne regelen også.  


Fjern eventuell snø ved utgangsdøren. Dette må gjøres fra utsiden.

Fjern også snø rundt (spesielt baksiden der som lokkløfteren skal skyves bak) og på toppen av boblebadet før dere prøver å løfte av lokket. Sjekk at alt er ok før dere bader.

PUNKT 1
Lokket er todelt og lokket åpnes med en lokkløfter.
Se denne videoen for å se hvordan lokkløfteren fungerer https://youtu.be/edQMV1CNG1U

PUNKT 2
Skru på på lyset i badet. Dette gjøres på displayet. Sjekk temperaturen. Badet bør være 38 grader. Ved høyere temperatur anbefales det ikke å bade lengre enn 10 minutter. 

PUNKT 3
Klor (Klorgranulat) tilsettes manuelt. Det finnes en beholder med klor under vasken i kjøkkenbenken. Det tilsettes: 1 plastskje (ikke metall) klor etter bading. Ved mye bading tilsettes mellom en og to skjeer klor etter bading.

PUNKT 4
Dusj og vask kroppen grundig med såpe uten badetøy før all bading! Viktig å skylle såpen godt av kroppen før bading. Barn må få hjelp/tilsyn slik at man er sikker på at dette punktet følges.

PUNKT 5
Ikke bruk oljer eller andre duftkuler i badet. Del badingen opp i flere økter det å bade for lenge om gangen kan være skadelig. Hypotermi. Husk ha noe på hodet under badingen (lue etc), slik at ingen får en reaksjon når dere går ut av det varmebadet og ut i vinterkulden.

PUNKT 6
Bruk sunn fornuft. Ikke la barn bade alene uten konstant tilsyn. I henhold til leiebetingelsene er anvarlig leietaker anvarlig for sikkerheten til alle leietaker i leieperioden

PUNKT 7
Når dere er ferdig å bade,  tilsettes: 1 plastskje (ikke metall) klor. Ved mye bading tilsettes mellom en og to skjeer klor etter bading.
Det er ansvarlig leietakers ansvar å tilse at denne regelen følges. Hvis badet benyttes uten at det er tilgang på klor i vannet vil det relativt raskt kunne oppstå skadelige bakterier i vannet. Slike bakterier er alvorlig og hvis dette oppdages vil badet blir stengt umiddelbart. Følger av bakterier i vannet vil være ansvarlig leietakers ansvar. 

PUNKT 8
Legg på lokket med lokkløfteren. 

PUNKT 9
Husk tørk opp alt vann som ligger på laminatgulvet utenfor badene, når dere går inn og ut. Gulvet tåler ikke at det blir liggende vann.
Da er det bare å nyte uteboblebadet.

PUNKT 10
Ved leieforhold som varer over 3 døgn, eller at det er overlappende leieforhold. (Utsjekk - Innsjekk på samme dag) må vannkvaliteten i badet sjekkes, slik at vi kan sikre god vannkvalitet for neste leietaker. Hvis vannet er grått eller forurenset må vannet byttes, det tar 10-15 timer før det nye vannet blir varmet opp, noe som medfører også at leietaker mister siste døgn med bruk av badet. Kostnader til rengjøring og bytte av vann vil i tillegg bli trukket fra depositum.  Så det er svært viktig å følge punkt 4 i leiebetingelsene.

Skulle det være noe uklart - Ta kontakt

   

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • +47 484 47 870

Bruksanvisninger